Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ) ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΞΗΡΟΤΗΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print