Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 9-05-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 8-05-23)

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023
image_print