Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ)

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print