Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-09-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-23)

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print