Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΠΛΗΞΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ.)

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
image_print