Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.)

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
image_print