Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ)

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023
image_print