1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ)