Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ.)

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022
image_print