Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ. ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021(ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-21 ΕΩΣ ΚΑΙ 10-5-22,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021
image_print