ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)