1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ. ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-09-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-23) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022