ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ)