Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΣΥΜΒ.16-04-21 ΕΩΣ 15-8-21) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
image_print