Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΣΥΜΒ.16-04-21 ΕΩΣ 15-8-21) ΜΑΪΟΥ 2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print