1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023