1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023