ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.