Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ .

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
image_print