1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ