Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
image_print