Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
image_print