Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print