Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print