Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Α΄15 ΝΘΗΜΕΡΟΥ 2021.

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print