Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 Β΄15 ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print