ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ (ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020).