Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΕΠ 2014 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print