Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print