Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print