Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΗΦΗ 1)ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020)

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print