Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΗΦΗ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print