Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΗΦΗ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print