Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΗΦΗ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print