Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print