Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΣΟΧ 1/2016) ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2017
image_print