Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΣΟΧ 14) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print