Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
image_print