1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ. &ΑΝΑΔΡ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020