ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020