ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ΑΝΑΔΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ