Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 1-10-2016 ΕΩΣ 31-10-2016

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print