Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ,ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΠΥΣ 2019

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print