Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μίσθωση χημικών τουαλετών.Πολυετής υποχρέωση ποσού 1.690,84€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print