Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μίσθωση χημικών τουαλετών.Πολυετής υποχρέωση ποσού 3.500,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 8.499.98€ στο έτος 2024.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023
image_print