Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 1/6/2020 ΕΩΣ 30/6/2020

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
image_print