Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 28-02-2019

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019
image_print