Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΟΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022
image_print