Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΙΛΙΑ ΚΑΤΡΑΛΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print