Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Δράμας προκηρύξει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» 2020 (μόνο για καύσιμα κίνησης), προϋπολογισμού 623.890,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
image_print